Kwaliteitseisen

Koeien in veld

Kwaliteit staat voorop bij Kroon vlees

De dieren die men inkoopt worden selectief ingekocht. Gelet wordt op onder andere leeftijd, herkomst en bevleesdheid. 

De kwaliteit van het aangevoerde vee moet goed zijn omdat het een groot deel van de kwaliteit van het eindproduct bepaalt; zie ook het verplichte bijbehorende VKI formulier. Ook worden alle ID-codes van de aangevoerde runderen gecontroleerd. Een dier dat niet voldoet aan de eisen wordt niet toegelaten.

klik voor de volgende VKI: VKI Rund, VKI Varken, VKI Schaap/Geit en VKI Paard

en vervoersbewijs varkens, vervoersbewijs schapen en geiten

  

Doordat ons bedrijf EG erkend is wordt er volgens de geldende normen gewerkt. Men moet dan bijvoorbeeld denken aan Hygiëneregels, inrichtingseisen, een geïmplementeerd kwaliteitshandboek, 0-tolerantie enz. Regelmatig volgens afspraak met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit worden er bacteriologische monsters genomen van de ruimtes, karkassen en vleesdelen. 

Bij wijziging in procedures of bij het ontstaan van nieuwe risico`s wordt ons kwaliteitshandboek aangepast.